croeso i bartneriaeth twristiaeth gogledd cymru

Ein bwriad yw “Gwella economi twristiaeth Gogledd Cymru, trwy gyfrwng Partneriaeth, Strtegaeth Twristiaeth Gogledd Cymru 2010/15.”

Pwrpas y wefan hon yw cyfathrebu gyda'n deiliaid diddordeb, busnesau twristiaeth, awdurdodau lleol ac asiantaethau eraill, gan roi gwybodaeth iddynt am weithgareddau Partneriaeth Twristiaeth Gogledd Cymru.

Mae'r wefan hon yn cynnwys gwybodaeth ynglyn â'n safle yn y rhwydwaith cyfundrefnau twristiaeth, ein bwrdd cyfarwyddwyr ac ein siart cyfundrefnol a'n forymau, partneriaethau ardal farchnata, ein tîm staff eu swyddogaethau, a sut i gysylltu â nhw.

Beth fyddwch chi'n ei wneud nesaf?

groups

 

newyddion diweddaraf! Twristiaeth yn yrfa benigamp yng Ngogledd Cymru

Mae ymgyrch recriwtio wedi cael ei lansio yng Ngogledd Cymru i ddod o hyd i ragor o hyrwyddwyr twristiaeth er mwyn ysbrydoli cenhedlaeth newydd o bobl ifanc i weithio yn y diwydiant. darllen archif e-fwletin

llun: Y 'Fairy Glen', Betws-y-coed